Enneagram uddannelsen


Enneagram practitioner uddannelsen består af 2 moduler samt 1 evaluerings- og certificeringsmodul

Enneagram practitioner uddannelsen er en naturlig fortsættelse af et Basic forløb.

Enneagram practitioner uddannelsen styrker dit eget personlige lederskab og arbejder i højere grad med din personlige udviklingsplan for, hvordan du bliver livsleder og bevarer fokus på dine mål. Enneagram practitioner uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker dybdegående kendskab til Enneagrammet til brug i praksis.

Når der sættes fokus på samspillet mellem forskellighederne i en gruppe/et team/en afdeling – skabes der rum til samarbejde og produktivitet. Hos RESKO har vi en mangeårig erfaring med at sætte Enneagrammet i spil i virksomheden, hvilket giver større arbejdsglæde og forbedret kommunikation, som igen fører til forbedrede resultater.

Konflikter, problemer og mis-kommunikation kan sluge helt op til 50 % af arbejdstiden – og det er 50 % dårligere resultater vi taler om!

Enneagram practitioner uddannelsen er aktuel for dig, der kan lide og ønsker at arbejde med dig selv og andre mennesker. Du bliver dygtigere til selvledelse, ledelse af andre og dermed generelt dygtigere til og i relationer. Det er her, du opdager, at du også er og bliver en langt mere effektiv chef, leder, medarbejder og kollega.

Denne uddannelse er en helt klar fordel for såvel chefer som mellemledere, projektledere, nøgle medarbejdere, konsulenter, sælgere og andre personer, der beskæftiger sig professionelt med kommunikation og dynamik mellem mennesker.

ALLE uanset beskæftigelse vil have fordel af uddannelsen, idet den er stærk i forhold til at skabe og bibeholde gode relationer mellem mennesker – og det er her, du skaber de resultater, du ønsker, både privat og i virksomheden.

Deltag på vores Enneagram practitioner uddannelse og få en viden om og værktøjer til

 • Hvordan personlige talenter udvikles
 • Hvordan du forebygger stress
 • Hvordan konflikter opstår, og hvordan de forebygges på et højere niveau
 • Hvordan du tilegner dig de positive talenter, som andre typer indeholder
 • Hvordan du kan motivere andre til at tilegne sig de positive talender, som andre typer indeholder
 • Hvordan du bliver bedre til at afdække dine egne og dine medarbejderes bevidste og ubevidste enneagram mønstre og samtidig arbejde med, hvordan man kan ændre dem – eller lære at accepterer dem
 • Hvordan du anerkender og arbejder konstruktivt med egne og andres skyggesider
 • Hvordan selvværd og selvtillid opbygges
 • Hvordan du bliver bedre til at forstå gruppers indre dynamikker, og hvordan du kan understøtte gruppers processer, hvad enten det er på arbejdspladsen eller gruppen/teamet i din familie eller vennekreds
 • Hvilke helt naturlige evner du har til at håndtere og støtte andre i konfliktfyldte og/eller stressfyldte situationer såvel privat som på arbejdspladsen

Modul I

Enneagram practitioner uddannelsens modul I forløber over tre dage. Her går vi endnu dybere ind i ligheder og forskelle imellem typerne, hvilket vi igen anvender til at blive mere bevidste i forhold til både os selv og identifikation af andres type.

Vi afdækker også nogle af de forskellige ligheder, vi helt automatisk støder på i typerne ved anvendelsen af Enneagrammet. Vi går dermed på opdagelse i typernes fællestræk omkring henholdsvis problemhåndtering og social stil i forskellige grupperinger.

I teorien kigger vi på det, der er karakteriseret som Triaden for Tab og Modgang, hvor vi helt grundlæggende kigger på, hvordan typerne reagerer i pressede og stressede tilstande, og hvilke ressourcer den enkelte type har at bidrage med til de øvrige typer. Her begynder en mere dybdegående håndtering af konflikter og andre pressede situationer ved anvendelsen af Enneagrammet som værktøj.

Derudover bevæger vi os i det, der er karakteriseret som Objekt- og Relations triaden, hvor det er roller i teams og kommunikationsstil, vi arbejder med. Teams betegnes såvel privat som på job. Vores fokus går også her på den enkelte types måske skjulte mønstre men også bidrag til teamet. Den drivkraft og motivation der ubevidst ligger i den enkelte type som en gevinst, når bare den aktiveres.

Dit og/eller virksomhedens udbytte af uddannelsen

Du vil på dette moudul lære teoretisk og praktisk om Enneagrammet på et dybere plan, sådan at du bliver i stand til at bringe din basisviden i spil på et andet niveau. Det er her, du opdager, at brugen af Enneagrammet i praksis, er et langt stærkere værktøj end andre persontypeværktøjer, når du bringer det i spil både privat og på job til:

 • At skabe bevidsthed om, hvordan vi oplever vores ubevidste forventninger til andre mennesker
 • At skabe bevidsthed om, hvordan vi oplever vores ubevidste relationer til andre mennesker
 • At skabe bevidsthed om, hvordan vi alle har ubevidste og dermed usagte regler eller kriterier for, hvad vi synes, andre skal leve op til – og mere interessant endnu, hvorfor vi gerne vil have, andre skal leve op til det
 • At skabe bevidsthed om, hvordan typerne kan opleve sig selv som værende forbundet, frustreret eller afviste i relationen
 • At afdække styrker, svagheder, trusler og muligheder i enhver form for team til at bruge det konstruktivt til udvikling
 • At forhåndsgribe de pressede og konfliktfyldte situationer eller begynder at navigere i dem på en anden måde, når først situationen ér opstået, netop fordi du nu har forståelsen og værktøjet

Undervisningen skaber en høj grad af indsigt i den enkelte types reaktionsmønster i relationer og stressfyldte situationer og giver dig muligheden for at agere i det, så du skaber fremdrift i stedet for tilbagegang.

Modul II

Enneagram practitioner uddannelsens modul II forløber over tre dage. Her bliver typerne bragt i spil på en helt ny måde, hvor vi tager udgangspunkt i Freuds dynamiske struktur.

Vi kigger på og arbejder med typernes ego og super ego, ligesom vi ser på typernes helt naturlige men forskellige evne til at sige fra – og hvem vi dermed kan jeg lære af.

Vi bevæger os i teorien ind i forståelsen af den enkelte type på de 9 psykologiske niveauer for selvindsigt og selvudvikling, hvor vi også ser på det røde flag for den enkelte type samt wake up calls. Det er her, vi får indsigten og bliver i stand til at kigge på os selv udefra og bremse os, inden det er for sent.

Det er også her, vi får muligheden for at lægge mærke til alle de ubevidste mønstre for den enkelte type – på et helt andet plan end tidligere. Dette gør, at vi også bliver i stand til at hjælpe både os selv og den enkelte type til selvindsigt og dermed får muligheden for at guide typen frem til en bedre helhedstilstand, hvad enten det er privat eller på jobbet.

Dit og/eller virksomhedens udbytte af uddannelsen

Du bevæger dig nu på et så teoretisk og praktisk plan om Enneagrammet, at du er i stand til at anvende det til et helt systematisk udviklingsværktøj både privat og på jobbet til eks.:

 • At skabe bevidsthed om, forstå og bruge de bagvedliggende dybere psykologiske aspekter for både begrænsning og motivation for den enkelte type
 • At hjælpe med at bringe den enkelte type fra et psykologisk niveau af selvindsigt til det næste højere liggende niveau
 • At sætte dig ud over din egen model af verden for nysgerrigt at sætte dig ind i den anden types model af verden og dermed skabe gevinst i enhver situation og i enhver relation
 • At skabe tryghed i konfliktfyldte og forhandlingsmæssige situationer, fordi du evner at se og høre den enkelte type på et meget dybtliggende niveau
 • At sætte samtaler med dine medarbejdere, kollegaer, din partner, børn og venner i spil på en helt anden måde end tidligere, så du bliver den foretrukne samtalepartner

Undervisningen på Enneagram practitioner uddannelsen går ind i et niveau af selvindsigt og (selv)udvikling, som åbner op for de sider af typen, som andre ser, som typen ikke selv har opdaget endnu og for de sider, som vi selv har opdaget men ikke delt med andre endnu. Men endnu vigtigere, får vi svarene på den udvikling, der skal til, når typen bevæger sig, hvor ingen andre ønsker at være eller bevæger sig der, hvor alle vi andre drømmer om at være.

Modul III

Enneagram practitioner uddannelsens modul III forløber over to dage.

På det tredje og afsluttende modul får du lejlighed til at lave en fortsat udviklingsplan, ligesom alle uddannelsens teorier og teknikker samles i en rød tråd, inden den afsluttende certificering.

Selve certificeringen i Enneagrammet indeholder dels en individuel skriftlig test i de gennemgåede Enneagram teorier og dels flere praktiske øvelser og prøver, både individuelt og gruppevis.

RESKO sørger for, at der er trygge rammer og en tryg atmosfære under certificeringsmodulet.

Hvorfor en certificering i Enneagrammet? Fordi certificering handler om tillid. Tillid til at du kan det, som Enneagram Uddannelsen lover, og at du kan vise, du gør det, du siger, du kan. På denne måde kan du dokumentere over for dig selv, dine medarbejdere, din chef og andre, at du er tilliden værdig. Certificering er med til at vise dels ægthed og kvalitet i anvendelsen af Enneagrammet, ligesom det er et internationalt dokument, som viser en bestemt standard i anvendelsen af Enneagrammet i praksis.

Praktisk information om Enneagram practitioner uddannelsen

Enneagram practitioner uddannelsen består af 2 moduler af 3 dages varighed, samt et certificeringsmodul af 2 dages varighed

I alt 8 dage fordelt over 3 moduler.

Hvor afholdes Enneagram uddannelsen

Enneagram practitioner uddannelsen afholdes i Roskilde på Vindingevej 34A, 400 Roskilde der ligger tæt på København.

Underviser:
Steen Johnsen