Få medarbejderne med eller i mod dig


Er du leder eller på vej til at blive det? Skab bevidsthed om din egen og de andre typers naturlige ledelsesstil og få nye metoder til at lede, så du skaber følgeskab

Som leder skal du ikke alene kunne møde dine medarbejdere der, hvor de er, for at kunne flytte dem, du skal også kunne agere ledelse på deres sprog. På denne måde skaber du bedre muligheder for et naturligt følgeskab og dermed positive resultater.

Kurset indeholder følende:

  • Den enkelte types naturlige ledelsesstil
  • Hvordan typen vil ledes
  • Typens arbejdsfokus

Dit og/eller virksomhedens udbytte:

  • Evnen til at lede forskelligt for derved at lede ens, så du evner at skabe motivation på den enkelte medarbejders sprog og ud fra den enkelte medarbejders motivation
  • Mulighed for at skabe vækst og naturligt følgeskab hos medarbejderne via din individuelle måde at lede på ved at tale medarbejderens eget sprog


Lederskab kommer af dine handlingers og dine tankers virkelighed, ikke af din formelle titel eller dine formelle forpligtelser…
- Joseph O´Conner