Konfliktkonsulent uddannelse


Konfliktkonsulent uddannelsen

  - Strid eller samspil?

Du kan ikke gå igennem livet uden at støde på konfliktfyldte situationer – det gælder både i de private og i de arbejdsmæssige relationer. Vi føler os frustreret, svigtet, udnyttet, ikke hørt, overrumplet eller andet, som er med til at gøre, at vi bliver stødt og selv støder fra os.

Når vi er i konflikt med en anden person, står vores personlighedsstrukturer ofte i vejen. Vi bliver frustrerede, fordi den anden person ikke ser tingene på samme måde som vi gør. Ved at vi ikke kommunikerer på samme niveau, kan vi ikke blive enige om omfanget og betydningen af problemet. Desuden kan vi være uenige om metoden til at løse konflikten.

Det er måden, vi håndterer konflikterne på, der er afgørende for, om vi åbner for nye handlemuligheder, eller om konflikten låser os fast.

Dette kursus er for dig, som gennem teori og praktiske øvelser ønsker redskaber til at få øje på konflikten / ”se den i opløbet” og til at håndtere og løsne konflikter.

Indhold:

Modul 1, Konfliktforståelse (1 dag):

 • 9 årsager til konflikt
 • Konflikters anatomi
 • Løsningsværktøjer
 • Analyseredskaber

Modul 2, Konflikters håndtering og ressourcer (2 dage):

 • Genoprettende retfærdighed
 • Kommunikative værktøjer til forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Konfliktløsning
 • Effektiv forventningsafstemning
 • Optrappende- / nedtrappende sprog
 • Sunde og usunde konflikter
 • 9 handlemåder

Modul 3, Konflikter i team (2 dage):

 • Effektive problemløsningsværktøjer
 • ”Å-sted” – hvor opstår konflikter
 • Handleplaner
 • Evaluering og opfølgning
 • Værdisætning

Modul 4, Evalueringsmodul (1 dag - frivilligt)

 • Skriftlig test
 • Praktisk prøve


Praktisk information om Konfliktkonsulent uddannelsen

Uddannelsen består af 3 moduler, i alt 5 dages varighed, samt et certificeringsmodul af 1 dags varighed
I alt 6 dage fordelt over 4 moduler.


Hvor afholdes Konfliktkonsulent uddannelsen

Uddannelsen afholdes i Roskilde på Vindingevej 34A, 4000 Roskilde, der ligger tæt på København.

Undervisere:
Steen Johnsen og Søren Heick

Kursuspris og tilmelding
Kr. 13.795,- kr. (Heraf depositum kr. 1.000,- kr. som betales ved tilmelding)