Livsleder


Personligt lederskab

med styr på egne handlemønstre

”For at kunne lede andre i tillid,

skal jeg lede mig selv med samme tillid”

Deltagerne får viden og bevidsthed om:

 • Tillidens afgørende betydning
 • Egen evne til at være proaktiv
 • At kunne sætte mål
 • At kunne prioritere rigtigt
 • At tænke i team men handle selvstændigt
 • At kunne lytte for at forstå
 • At kunne anerkende og udvikle talent
 • At gøre ovennævnte til en livsstil og vane

Som led i kurset indgår en personlig profilanalyse, indeholdende en analyse af din fleksibilitet og omstillingsparathed, samt efter eget valg at indbyde chef, kolleger og eventuelle medarbejdere, familie og venner til at give feedback, og hermed danne grundlag for den videre personlige udvikling (udviklingsplan) og arbejdet med egne handlemønstre.

Et fundament for øget præstationsevne

Kurset er med til at skabe et godt menneskeligt fundament for øget præstationsevne på både det personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske plan. Personligt lederskab giver dig indsigt i egne handlemønstre og i værktøjer, der gør det muligt at arbejde motiveret både personligt og i samspil med andre. Kurset støtter opbygningen af en stærkere organisation ved at styrke karakteren og kompetencerne hos den enkelte medarbejder.

At være livsleder giver dig gode vaner og lærer dig, hvordan præstationsevne og resultater forbedres, når alle trækker samme vej – og som et team. Med udgangspunkt i det at være livsleder med gode vaner og egne oplevelser, guider kurset dig gennem teori og de tilhørende praktiske øvelser.

Udbytte – Du bliver i stand til bedre at:

 • Skabe et højt niveau af tillid, samhørighed og synergi
 • Bryde med ineffektiv adfærd og dårlige vaner
 • Tage initiativ og ansvar
 • Udvikle stærke relationer, der bygger på gensidighed
 • Opbygge vind/vind-relationer
 • Fokusere på det mest væsentlige, dvs. det, der er vigtigt, men ikke nødvendigvis haster
 • Kommunikere effektivt
 • Opnå bedre balance i dagligdagen

Varighed: 2 dage samt en opfølgningsdag

Datoer : 09/11/2015 og 10/11/2015 samt : 07/12/2015

Det koster det

Din investering er inkl. frokost og omfattende materiale Kr. 3.600,- + moms

( Du sparer I 2015 kr. 1.500,- )