NLP Master Coach


NLP Master Coach uddannelsen

Kontakt os for nærmere information

På RESKO´s NLP Master Practitioner uddannelse hvor du bliver certificeret NLP Master Coach, vil du lære at anvende NLP kreativt og innovativt i flere forskellige sammenhænge: f.eks. i forbindelse med coaching, kunde samtaler, klient samtaler, udviklingssamtaler, team- og gruppearbejde samt konflikthåndtering.

nlp master practitionerForudsætninger for deltagelse på uddannelsen

Du er NLP Practitioner uddannet hos RESKO eller på et andet anerkendt NLP institut. Da RESKO´s certificering er efter internationale standarder forventes det, at du har trænet coaching intensivt i forbindelse med din NLP Practitioner uddannelse og efterfølgende i din hverdag. Skulle det være mere end 2 år siden, du blev certificeret som NLP Practitioner, anbefaler vi, at du deltager på vores NLP Practitioner som assistent, eller på enkelte moduler, inden du starter på NLP Master Coach Practitioner uddannelsen.

 

Form

Uddannelsen er bygget op over 4 moduler à 3 dage. Samt 2 dage med udvidet supervision. Der ud over skal du regne med ca. 30 timers øve- og gruppearbejde mellem uddannelsens moduler.

Udbytte

Du vil under uddannelsen lære at anvende NLP kreativt og innovativt i flere forskellige sammenhæng. F.eks. i  forbindelse med coaching, kunde/klient samtaler udviklingssamtaler, team og gruppearbejde og konflikthåndtering.

Modul 1

Coaching 1

På dette modul arbejder vi med at forstå coaching i dens oprindelige form.

Du vil lærer, hvordan du ved hjælp af spørge teknikker, brugbare modeller og øget opmærksomhed på forskelligheder - kan støtte dem du skal coache til at opnå det der er vigtigt for dem. Vi vil arbejde med din evne til at aflæse situationen så den der bliver coachet af dig får fat i egne evner, talenter og ressourcer, det der skal til for at skabe forandringen, finde motivationen  og vedligeholde den.

Du vil arbejde med din egentilstand, så du kan være optimalt tilstede, uden at overtage situationen eller udfaldet af samtalen. Vi vil også gå endnu dybere med bla. lytteteknikker, og andre coaching modeller der øger din evne til at coache på mange niveauer på samme tid. På practitioner niveau lærte du at bruge teknikker, på master niveau skal du kombinere dem og tænke langt mere dynamisk i forhold til elementer af teknikker. Du vil kende forskel på vejleding, supervision og coaching og vide hvornår du skal bruge hvad.

Modul 2

Coaching 2

Du vil træne din evne til at arbejde med målsætning på de niveauer hvor folk oplever modstand, eller forandringen ikke bare køre uden problemer. Hvordan støtter du bedst motivationen eller opløser de forhindringer der ubevidst hæmmer den der skal coaches.

Det er altid når folk møder deres egne ikke støttende overbevisninger at de bliver udfordret, du skal evne at opløse de overbevisninger der hæmmer dem.

Du skal også arbejde med modeling, dvs. at tilegne dig de kompetencer som en ekspert på et bestemt område er excellent til. Noget som du som coach/leder eller formidler gerne vil kunne. Hvilke værdier, tankemønstre, submodaliteter og overbevisninger har denne person og hvad skal du arbejde med/ændre hos dig selv som vil gøre dig i stand til det samme?

På dette modul vil du virkelig få fat i dine egne overbevisninger og ændre dem der hæmmer dig, så du kan blive den coach eller leder, som du i virkeligheden ønsker at være.

Modul 3

NLP-Enneagram, ledelse og samarbejde

På dette modul har vi sammensat de bedste teknikker i kommunikation til enkelt individer, grupper og teams. Hvordan du allerbedst kan skabe motivation og lede en gruppe som har mange forskellige opfattelser af hvad der er rigtigt og bedst. Her vil du lærer at hvile i din lederrolle og samtidig kunne give andre hvad de har brug for - for at kunne udvikle sig optimalt.

Modul 4

Evalueringsmodul

Dette modul vil bestå af en praktisk og skriftelig evaluering af det indhold du har gennemgået på de forskellige moduler.

Ekstra dage til repetition og feedback

Du vil få yderligere to dage i forløbet, hvor du kan få repeteret de teknikker du har brug for, få trænet dem og få feedback, så du bliver endnu mere sikker på hvor og hvordan du bedst bruger teknikkerne.

Du kan læse mere om vores øvrige NLP Uddannelser her.