Stresscoachuddannelsen


  

 

Stresscoach uddannelse

Bliv Certificeret Stresscoach

 

På vores Certificerede stresscoach uddannelse bliver du uddannet til, at hjælpe alvorlig stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Vores certificerede stresscoach uddannelse, er en overbygning på din stressvejlederuddannelse.

På uddannelsen til Certificeret Stresscoach bliver du uddannet til, at have med alvorlig stressramte mennesker at gøre. 

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresscoaching og stressbehandling.

En stresscoach uddannelse, hvor du udover coachende metoder og teknikker, også lærer effektive og handlingsbaserede terapeutiske metoder og teknikker til at skabe varige forandringer på et dybere plan hos den stressramte.

På vores stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe personer med en alvorlig stressbelastning tilbage til et liv uden stress.

Du kan som stresscoach og stressbehandler varetage funktionen som intern stresscoach og stressbehandler i en virksomhed eller fungere som selvstændig stresscoach og stressbehandler.

Stresscoach uddannelsen indeholder

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 4 moduler og indeholder:

Modul 1:

 • Hvad er stresscoaching og stressbehandling
 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Træning i coachende samtaler

Modul 2:

 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i coachende samtaler

Modul 3:

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til styrkelse af selvværdet
 • Psykologiske niveauer
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde
 • Træning i coachende samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 4:

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

Herudover skal du i forbindelse med din uddannelse til stresscoach og stressbehandler, have gennemført 12 stresscoachingsamtaler mellem modulerne. Ligesom du skal afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach og stressbehandler.