Stressvejleder uddannelse


 

Bliv Certificeret stressvejleder

Nu har du muligheden for, at tage en af Danmarks bedste og mest unikke stressvejleder uddannelser.

Uddannelsen er den eneste i Danmark af sin art, der også giver dig en grundig uddannelse i persontyper og deres mønstre i forhold til stress. Så du er i stand til at give den bedst mulige rådgivning, støtte og vejledning.

Du bliver uddannet til at kunne rådgive, støtte og vejlede på individ, gruppe, ledelses og organisations niveau.

Stressvejleder uddannelsen giver dig en dybdegående indsigt i hvordan du rådgiver og vejleder andre mennesker i forhold til stress. Både ud fra de årsager der kan være til stress i omgivelserne, og i forhold til den persontype du har med at gøre som stressvejleder, herunder typens mønstre, identitet, overbevisninger, værdier, evner og færdigheder.

Med vores certificerede stressvejleder uddannelse bliver du uddannet til, at kunne varetage rollen som stressvejleder på et højt niveau i virksomheden, eller som selvstændig stressvejleder. Du vil kunne rådgive og vejlede mennesker, teams og ledelse i stresshåndtering samt forebyggelse af stress.

Stressvejleder uddannelsen indeholder blandt andet:

 • Viden om stress og konsekvenser for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du kortlægger stressniveauet i et team eller organisation.
 • Metoder til afklaring, undersøgelse, håndtering og forebyggelse af stress
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stressvejleder.
 • Persontyper og stress
 • Træning i kommunikation og coachende samtaler
 • Stress og sygemelding, herunder tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til hvad kost og motion har af betydning for stress.
 • Certificering

Herudover får du en dybdegående indsigt i tanker og stress, og hvordan du vejleder, støtter og rådgiver ”personen”, så denne er i stand til at håndtere og forebygge stresssituationer.

Stressvejleder uddannelsens opbygning

Stressvejleder uddannelsen afholdes over 4 moduler af 2 dages varighed. Herudover skal du afsætte tid til øvedage i grupper samt individuel supervision.

Modul 1:

 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Årsager til stress
 • Følgevirkninger af stress
 • Stresssymptomer
 • Stressmodeller
 • Hvordan du spotter stress
 • Spørgeteknikker, samtaleteknikker og lytte niveauer
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer


Modul 2:

 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Hvordan du spotter stress hos de enkelte persontyper
 • Stressteamer for de enkelte persontyper
 • Stress og tanker 1
 • Stresstests, persontypetests og afklaringsværktøjer
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Stressvejleder samtalen, herunder udlevering af drejebog med beskrivelser til gennemførelse af stressvejleder samtalerne
 • Instinkter og psykologiske niveauer
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn


Modul 3:

 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse i teamet og organisationen
 • De enkelte persontypers tilgang til ændring af stress
 • Tanker og stress 2
 • Stress og sygemelding, herunder tilbagevenden til job efter sygemelding
 • Stresspolitik i virksomheden


Modul 4: - Certificeringsmodul

 • Skriftlig test
 • Skriftlig case story
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stressvejledersamtale
 • Champagne, kransekage og udlevering af Certifikater

 

Din investering

Din investering i Stressvejleder uddannelsen inkl. certificering er kr. 22.500,- eksl. moms. Herudover får du materialer og lækker frokost alle dagene.

Early Bird Rabat ( se i venstre kolone ved datoer)

Stressvejleder uddannelsen er adgangsgivende til vores Stresscoach uddannelse.

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Steen Johnsen på tlf. 29 85 95 95