Training you - training them


TRAINING YOU – TRAINING THEM™
The high performance trainer

(Materialet er naturligvis oversat til dansk)

Vil du være den formidler eller facilitator, som skaber processer, der giver værdi, mening og ejerskab og ikke mindst skaber involvering af deltagerne? Har du tænkt over, hvor går du hen, hvis du vil lære at blive en god underviser? Har du tilegnet dig ny viden, som du gerne vil videregive til andre? Eller vil du forbedre dine præsentationsevner?

RESKO’s Trainer uddannelse går på tværs af alle vores uddannelsestilbud. Det betyder, at du med endt NLP Master Coach, EnneaCoach, Stresscoach eller anden kvalificerende uddannelse, kan deltage i overbygningen som Trainer og lære, hvordan du formidler dit stof videre til andre. Er du i tvivl om din uddannelsesbaggrund er dækkende, så giv os et kald.

Vores kompetente konsulenter deler ud af deres erfaringer. Du får træning i selv at præsentere dit emne, får feedback og bliver kørt i stilling til at undervise og forbedre dine præsentationsevner. Trainer uddannelsen er således både for den erfarne træner, der ønsker nye metoder til udvikling af sin egen trænerpraksis og ligeledes for den mindre erfarne, som har brug for fundamentet til udvikling af egen praksis.

Du lærer gennem formidling og facilitering at assistere en gruppe i at nå de ønskede resultater – uden at tage standpunkt eller være producerende, men ved at være knivskarp på rammerne og dialogen.

Uddannelsen er for dig, som ønsker en teoretisk indsigt samt en praktisk anvendelig værktøjskasse, som kan bruges til at sikre effektfulde forandringer – det handler om mere og andet end blot at stå på scenen. Det væsentlige er at få deltagerne til at arbejde og tage ejerskab for de resultater, de opnår gennem dit design, din gennemførelse og din opfølgning.

Uddannelsen består af følgende 3 moduler

Modul 1

 • Grundlæggende viden om og træning i forskellige undervisningsformer-/metoder
 • Lokaleindretning og virkemidler som understøtter din undervisning
 • Træning i praktiske modeller gennem øvelser og cases
 • Træning i at skabe involverende og aktive forløb
 • Hvem er du som formidler? Se egne styrker og udviklingsmuligheder som formidler og facilitator med opbygning og brug af din personlige udviklingsplan

Modul 2

 • Håndtering af besværlige mødedeltagere/kursister, herunder læring om og håndtering af gruppedynamikker
 • Opmærksomhed på egne mønstre/præferencer kontra deltagernes mønstre/præferencer og det at træne og bevare en god egentilstand
 • Anvendelse af gode demonstrationer i undervisningen herunder udvælgelse af deltagere til demo
 • Opfølgning på din personlige udviklingsplan og fastsættelse af nye lærings- og udviklingsmål

Modul 3

 • Via de tillærte teknikker og modeller, at designe effektive og inspirerende møder, kursus- og undervisningsforløb, hvor du har fokus på både før - under - efter og evaluering
 • Udarbejdelse af undervisningsplan
 • Opfølgning på din personlige udviklingsplan, og hvordan du fortsat kan arbejde med din egen udvikling som formidler og facilitator, når du kommer hjem

Udvidet supervisionsdage:

Mellem modul 1 og 2 samt mellem modul 2 og 3 er der indlagt 1 udvidet supervisionsdag. På supervisionsdagene øver I de tillærte færdigheder og bliver superviseret af en eller flere af RESKO’s konsulenter.

Dit og/eller virksomhedens udbytte

 • Værktøjer til at blive en god formidler og facilitator, som anvender sine stærke sider på bedst mulig vis
 • Opbygning af din egen undervisningsplan med tilhørende virkemidler
 • At blive en bedre oplægsholder, underviser, træner med personlig stil og styrke
 • Flair for inddragelse af deltagerne under hensyntagen til forskellige læringsstile
 • Håndtering af den dynamik, der er blandt deltagerne, samt beherske metoder til at skabe refleksion, stemning og energi blandt deltagerne