Enneagram Basic 1


Hvilken type er du, og hvad kan du bruge det til?

Det første modul i Enneagram Basic uddannelsen forløber over to dage. Her vil du det lære grundlæggende om din egen primære Enneagram type – men også om, hvordan de andre typer tænker, og hvad det er, der motiverer dem til at gøre det, de gør. Du lærer om typernes grundlæggende tanker og adfærd, hvilket giver en unik mulighed for at blive endnu bedre til at forstå og kommunikere med andre mennesker.

Du vil således få kendskab til den grundlæggende teori, hvor vi ud over den enkelte type også kigger på de tre intelligenser og udviklingsvejen for hver type, idet vi beskriver den enkelte types styrker og udviklingspotentiale. Du vil få indblik i typernes adfærd og tanker samt hver af typernes adfærdsændringer i pressede og trygge situationer.

Det primære fokus på Enneagram Basic modul 1 er at finde sin egen type, og der vil dermed være et ligeværdigt indblik i de 9 types forskellige måder at opleve verden på gennem typernes tanker og adfærdsmønster. Du bliver samtidig opmærksom på, hvad den enkelte type bidrager med, og hvorfor det er så essentielt at få dybere viden og indsigt i den enkelte types motiv og frygt.

Dit og/eller virksomhedens udbytte af uddannelsen:

Du vil lære teoretisk og praktisk om Enneagrammet, sådan at du bliver i stand til med det samme at bringe det i spil både privat og på jobbet, således at du:

  • Får en større selvindsigt
  • Får lettere ved at sætte egne personlige udviklingsmål
  • Lærer at genkende egne vanemønstre, som kan være hæmmende for din (og andres) udvikling
  • Får lettere ved at tale den enkelte medarbejders sprog
  • Lærer om den enkelte types ressourcer og faldgruber
  • Generelt bliver en bedre kommunikator
  • Bliver i stand til at bringe den enkelte medarbejder i spil på nye måder

Nyere forskning peger på, at relationer er af afgørende betydning for de resultater, et team kan opnå. Gode relationer skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger sammen – så ses vi?

Kursusform

Kurset veksler mellem præsentation af Enneagrammets forskellige elementer, dialog, praktiske øvelser og præsentation af typerne.

 Tilmeld dig flere kurser her