Enneagram type 9

Generelt om enneagram type 9

Det er vigtigt for Enneagram type 9 at undgå konflikter, og de kan se en sag fra flere sider. De ønsker at skabe harmoni og kan derved let glemme deres egne behov. De er gode mæglere, da de evner at se i helheder, og det er vigtigt for dem at få alle med, så konflikten undgås. Derfor forsøger de også at sætte noget andet i stedet eller slå ting hen.

Enneagram type 9 kan have problemer med at afslutte projekter, da de let kan blive afledt undervejs af andre vigtige ting. De opleves oftest som indadvendte og stille sammen med nye mennesker.

Enneagram type 9 fremstår ofte som stille, milde, lidt tilbagelænede og magelige personer, der ikke sætter sig selv i centrum – og som er gode til at skabe harmoni og hygge omkring sig. De overvejer hele tiden på den ene/den anden side og har et holistisk menneskesyn.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 9

 • Du fremstår ofte rolig og afslappet
 • Du har fokus på at gøre dig det behageligt og bekvemt
 • Du har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til
 • Du er ”kompromisets mester”
 • Du kender til at udskyde beslutninger og handlinger: ”Der er jo masser af tid”
 • Ved ting der ikke er vigtige for dig, bøjer du nemt af
 • Du bliver let opslugt af det, du er i kontakt med: natur, andre mennesker, stemning osv.
 • Du har let ved at støbe og anerkende andre mennesker i det, der er vigtigt for dem
 • Vaner og genkendelige opgaver trives du med, da det gør dig tryg
 • Du har et stort behov for at være alene og føler, det giver dig energi. Du ”forsvinder” gerne (i mange timer) foran tv, computer, en god bog, i naturen m.m. – men kun hvis der er ro i omgivelserne
 • Du er et roligt, positivt, jordnært og afslappet menneske
 • Du kan virke lidt vel magelig med dig selv – der er masser af tid ... det kan vente til i morgen
 • Du optræder ofte lidt tilbagelænet f.eks. på møder og i store forsamlinger
 • Er naturligt en god mægler – du er god til at analysere og se alle vinkler i en sag
 • Du har ofte svært ved at komme med din egen mening, tage stilling eller vælge
 • Du slipper nemt egne behov, hvis andre vil noget andet, og du har svært ved at sige fra
 • Sjældnere end andre typer gør nierne lederkarriere
 • Har ofte svært ved at sige fra, sige nej
 • Du fornægter vrede – ”jeg er yderst sjældent vred”
 • Niere kan typisk genkende sig i de fleste Enneagramtyper og kan derfor have svært ved at finde deres egen type

Enneagram type 9 og samarbejde

I samarbejdssituationer er Enneagram type 9 gode til at skabe stemninger og er venlige og vellidte. De har svært ved at træffe beslutninger. Andre oplever, at de er lette at samarbejde med. De kan blive stædige, hvilket andre ikke altid ser. En form for stille protest. Oplever de, at der er dårlig stemning, vil de gøre meget for at ændre dette.

Type 9 er grundige og har brug for god tid, og det er svært for dem at udtrykke deres meninger direkte og uden omsvøb. De har primært fokus på relationerne, og at stemningen er hyggelig og rar. De inddrager alle og skaber konsensus. De kan forene forskellige synspunkter, analyserer og observerer.

Bidrag til teamet som Enneagram type 9

 • Er gode til at lytte til andres synspunkter og meninger
 • Sørger for at alle er med
 • Skaber en god stemning
 • Helhedsorienteret

Indre dialog som Enneagramtype 9

Jeg må bevare freden. Jeg er okay så længe andre omkring mig også er okay. Hvorfor kan alle andre ikke bare enes?

Enneagram type 9 og konflikter

Enneagram type 9 føler sig presset, hvis de får ordrer, når andre er grove, eller de føler sig udnttet, og når der ikke er fred og harmoni. Ofte reagerer de ved intet at gøre eller sige men forsøger at undgå den ubehagelige situation ved ikke at tage konflikten. Det er svært for andre at se, at de er vrede, fordi de i andres øjne virker passive, neutrale eller ligeglade. Det er godt at give nieren tid og plads til at få udtrykt deres mening og til at træffe beslutninger.

Type 9 siger ofte ingenting – ofte kan omgivelserne ikke registrere noget anderledes hos niere, men indimellem kan kropssproget give små indikationer af vrede. Kan sjældent udvise kortvarig vrede, den kan hænge ved i lang tid. De siger det dog ikke til den eller dem, de er vrede på men holder det enten for sig selv eller betror sig til en anden person, og deres reaktion kommer ofte forsinket i forhold til, hvornår konflikten er der.

Primær motivation og fokus for Enneagram type 9

 • Har behov for at være steder med fred og ro
 • Tingene sker bare for mig – jeg bestemmer ikke helt selv
 • Det er nemmere at vide, hvad man ikke vil, end hvad man vil
 • Det er ikke trygt at tilkendegive sin mening alt for markant

Enneagram type 9, når de er i overskud

Enneagram type 9 får gjort en masse ting og kan have mange bolde i luften, når de er i overskud og vil skabe hygge. De bliver i højere grad konkurrencemennesker og nyder egen succes. Deres egne behov er pludselig i fokus – og de tør gå efter at få dem opfyldt. Her indser de også, at de selv er vigtige, og at konflikter kan være gode. De evner også her at få andre med, og de deler succesen med dem. Det er nemmere for dem at træffe en beslutning, selvom de stadig overvejer på den ene og den anden side. Her er nieren også retningsgivende for andre.


Enneagram type 9, når de er under stort pres:

At befinde sig steder uden fred og harmoni i omgivelserne eller at få fortalt, hvad de skal gøre på en grov måde, er ting, der kan presse Enneagram type 9 voldsomt. Først vil de intensivere deres fokus på, at det (og de selv) måske heller ikke er så vigtigt, og at det nok skal gå, som det er.

Fortsætter presset på trods heraf, vil type 9 pludselig kunne blive meget stædige og negative – men har svært ved at kommunikere det ud. De vil tænke primært negative tanker, så det knager, men ofte vil tankerne blot medføre handlingslammelse. De kan herefter pludselig og kortvarigt vise vrede – hvilket sjældent sker.

De kan snakke skeptisk og illoyalt i krogene imod personer, ledere, fælles beslutninger og aftaler, men de siger det ikke til de involverede parter.

Vil du vide mere om Enneagramtyperne og Enneagrammet?

Vil du vide mere om Enneagrammet og hvad du kan bruge det til, så har du mulighed for, at tage et af vores mange kurser eller uddannelser i Enneagrammet. Du kan få mere yderligere information om vores kurser og uddannelser i Enneagrammet på nedenstående links.

RESKO´s Enneagram kurser >>>

RESKO´s Enneagram uddannelser >>>

Ny bog om Enneagramtyperne

Hvis du ønsker mere viden om de forskellige enneagramtyper, kan du bestille vores nye bog via nedenstående link.

 Ny bog om Enneagrammet - Bestil bogen her