Enneagram Basic 2


Nu vil jeg forstå min type

Det andet modul af Enneagram basic uddannelsen forløber over to dage. Her vil vi igen gå på opdagelse i typerne: vi bevæger os et skridt dybere i teorien og går på opdagelse i instinkterne. Det er bl.a. her, du opdager en af grundene til, at to personer med samme primære Enneagram type kan være vidt forskellige og bidrager på hver sin måde.

Det er også her, du opdager, at du bygger på flere ressourcer og potentialer, end du måske har været klar over. Som leder bliver du opmærksom på, at det er en klar fordel at tænke i instinkter, når du skal lave teamsammensætning eller teamudvikling.

Det er også på dette modul, du sætter mere fokus på din egen personlige handlingsplan og vælger, hvilke ressourcer fra de andre typer, der vil kunne støtte dig i din egen udvikling.

Vores fokus går derfor igen på at udbygge forståelsen af vores egen og de andre typer, blandt andet ved at sætte fokus på den motivation og drivkraft, der ligger gemt i instinkterne, og den drivkraft der ligger gemt i de to typer, der er lige ved siden af ens egen primære type, som i teorien er blevet karakteriseret som typens vinger.

Dit og/eller virksomhedens udbytte af uddannelsen:

Du vil lære teoretisk og praktisk om Enneagrammet, sådan at du bliver i stand til at bygge videre på det fundament, du fik skabt på Enneagram BASIC modul I, så du igen med det samme kan bringe det i spil både privat og på jobbet, således at du:

  • Kan bygge videre på din selvindsigt og personlige udviklingsvej
  • Bliver mere tryg, når du genkender egne vanemønstre, som kan være hæmmende for din (og andres) udvikling
  • Får større forståelse for, hvad der har betydning for den enkelte type, når du kommunikerer med dem på deres sprog
  • Lærer mere om, at en type ikke bare er en type – men at det netop er nuancerne, der er med til at skabe forskellen
  • Får lettere ved at sætte det i spil i din kommunikation – og
  • Skaber endnu bedre relationer, hvad enten det er på dit arbejde eller privat

Undervisningen tager igen udgangspunkt i at skabe bevidsthed gennem dybere indsigt i de bagvedliggende og ubevidste mønstre, der driver den enkelte type i alle sammenhænge – vejen til fremdrift – så ses vi?

Kursusform

Kurset veksler mellem præsentation af teorien om instinkternes og vingernes forskellige påvirkninger, dialog, praktiske øvelser og præsentation af typerne.

 Tilmeld dig flere kurser her