Enneagram type 2

Generelt om enneagram type 2

Enneagramtype 2 er meget opmærksom på, hvordan man kan hjælpe. De giver gerne af et godt hjerte, og det er lettere for dem at give end at tage imod, for to’ere erkender ikke rigtigt, at de også har egne behov. De kan føle, at de skal give hele tiden, og de kan savne at føle sig fri af at skulle dække andres behov. De er ofte udadvendte, smilende, imødekommende og dygtige til at anerkende andre og søger selv at få anerkendelse for den hjælp, de giver til andre.

Enneagramtype 2 fremstår ofte som smilende, empatiske og imødekommende personer, der oplever stor tilfredsstillelse ved at yde andre hjælp, støtte eller omsorg. For to’ere er tilfredsstillelsen af egne behov ind imellem lidt mere vanskelig at få taget hånd om. De er gode til at stå bag ”den store person”, idet de er eminente til at se andres potentiale og få dem frem i lyset.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagramtype 2

 • Du er god til at se andres evner og potentialer 
 • Du er stolt over at være uundværlig 
 • Du tilpasser dig ofte andres behov 
 • Du er et meget empatisk, varmt, hjælpsom, føjende, pligtopfyldende følemenneske
 • Du har ofte svært ved selv at bede andre om hjælp, trives absolut bedst ved at hjælpe andre
  Når andre tilbyder deres hjælp har du heller ikke lige let ved at tage imod dem, selvom du egentlig gerne ville sige ja tak, men du kan ikke rigtigt få det over dine læber
 • Du har primært fokus på andres følelser samt, hvad andre har brug for og ved det ofte før, de selv er klar over det 
 • Du opleves ind i mellem som hovmodig, fordi du mener at vide, hvad andres behov og følelser er – og handler på det 
 • Du har en tendens til at påtage dig mange opgaver for at hjælpe andre 
 • Du har et indre ”regnskab” for, om anerkendelsen du modtager, matcher din indsats
 • Du hjælper helst dem, du kan lide eller dem, der har indflydelse
 • Du møder andre smilende og positivt – og alligevel vurderende
 • Du er god til at fastholde venskaber
 • Du tilpasser dig ofte andre
 • Du tillægger image stor betydning, og “måler dig” og sammenligner dig ofte med andre
 • Du elsker at give ”gaver” – men har svært ved selv at tage imod gaver og ros fra andre
 • Du bliver såret, ked af det og måske vred, hvis du slet ikke anerkendes for din støtte og omsorg
 • Du er nærværende i din samtale med andre og bryder dig ikke om, hvis andre afbryder
 • Det er vigtigt for dig, at andre kan lide dig

Enneagramtype 2 og samarbejde

Type 2 er meget sociale og gode til at tage hensyn til dem, de arbejder sammen med. De sørger for, at gruppen trives med primært fokus på relationerne. De har en tendens til at dække andres behov, og det er svært for dem at mærke deres egne. Når de føler sig værdsat og anerkendt for deres indsats, er de parate til at yde meget for samarbejdets skyld. De anerkender, støtter og motiverer andre. Selve den stillede opgave er underordnet relationsplejen. De arbejder for gruppens og andres interesser snarere end deres egne interesser. De uddelegerer gerne til andre, og de er pligtopfyldende og ambitiøse på gruppens vegne. De er i høj grad serviceorienterede og opmærksomme på andres behov. De er diplomatiske og taktfulde og sørger for, at ingen er udenfor, og at alle i teamet har det godt.

Bidrag til teamet som Enneagramtype 2

 • Diplomatisk
 • Taktfuld
 • Sørger for at alle har det godt
 • Arrangerer at ingen er udenfor
 • Motiverende tilgang til at teamet yder en god service og kan fremstå som et stolt team

Indre dialog som Enneagramtype 2

Jeg må være der for andre, andre er afhængig af mig og min hjælp

Enneagramtype 2 og konflikter

Hvis Enneagramtype 2 oplever, at de bliver taget for givet, ikke bliver påskønnet eller hørt, kan andre opleve, at de virker afvisende og martyragtige.

De kan opleve skyldfølelse og underkende deres egne behov for at bevare den gode stemning eller relation.

Andre kan opleve, at to’erens hjælpsomhed er for meget, og at de kan blive fornærmet, hvis du takker nej til deres hjælp.
De har det svært med konflikter, og de holder deres følelser for dem selv i lang tid.

De bliver følelsesmæssigt intense, når de så siger noget, og de kan have et markant tilstandsskifte fra mild og empatisk til vred og egoistisk.

Primær motivation og fokus for Enneagramtype 2

 • Jeg får energi af at hjælpe andre mennesker
 • Jeg er et kærligt og uselvisk menneske
 • Jeg har mere at give end de fleste
 • Jeg kan næsten ikke få det over mine læber – men det er dejligt at få anerkendelse for det, jeg gør

Enneagramtype 2, når de er i overskud

Her er to’ere mere i kontakt med deres egne følelser og behov. Deres fokus er i højere grad på dem selv frem for på andre. De bliver mere romantiske og kreative, og de tror mere på deres egne evner. Her hjælper to’eren mere på de reelle behov hos andre og har mindre brug for at opfinde behov for andre, som de kan hjælpe med.

De har heller ikke det samme behov for anerkendelse, da de her selv er klar over, at de har gjort noget godt, så de bliver langt mere internt refererende. Ligeledes er de mere proaktive og flittige, men det er ikke ud fra andres behov, men ud fra de reelt stillede opgaver.

Enneagramtype 2, når de er under stort pres

At blive kritiseret eller over tid ikke blive anerkendt for indsatsen for at hjælpe andre, er ting, der kan presse Enneagramtype 2 voldsomt.

Først vil de intensivere deres indsats for at hjælpe og støtte andre (i håb om at opnå anerkendelse). Fortsætter presset på trods heraf, vil de pludselig kunne komme i kontakt med stor vrede, hvor de reagerer eksplosivt mod andre.

De kæmper pludselig for at få anerkendelse og for deres egen frihed – uden at tage de sædvanlige hensyn til andre. Det er som om, kroppens instinkter har taget styringen.

Hvordan kan du bruge Enneagramtyperne og Enneagrammet i relation til dig selv og andre?

Vil du vide mere om Enneagrammet og hvad du kan bruge det til, så har du mulighed for, at tage et af vores mange kurser eller uddannelser i Enneagrammet. Du kan få mere yderligere information om vores kurser og uddannelser i Enneagrammet på nedenstående links.

RESKO´s Enneagram kurser >>>

RESKO´s Enneagram uddannelser >>>

Ny bog om Enneagramtyperne

Hvis du ønsker mere viden om de forskellige enneagramtyper, kan du bestille vores nye bog via nedenstående link.

 Ny bog om Enneagrammet - Bestil bogen her