Enneagram Coach uddannelse


Bliv Certificeret Enneagram Coach på RESKO´s EnneaCoach uddannelse

(Meget! mere end en Practitioner)

Tag uddannelsen som Enneagram Coach og få værktøjer og evner som er ressourcefremmende og fokuseret i forhold til dig selv og dine relationer. Dine kvalifikationer som Enneagram Coach vil kunne sikre, at dine samtaler med andre arbejder på både det bevidste, underbevidste og ubevidste plan.

Enneagram coaching handler om, at skabe retning for dig selv og andre, og vise vejen ud af boksen, sådan at du ved, i hvilken retning du ønsker at gå. At afholde coachende samtaler eller at coache med udgangspunkt i Enneagrammet giver dig mulighed for langt hurtigere at møde din samtalepartner, coachee eller dig selv i nogle esssentielle temaer, udfordringer og udviklingsmuligheder, der ligger i Enneagrammet.

EnneaCoach uddannelsen er for dig, der ønsker at lære, hvordan du forbedrer dine evnter til at coache dig selv og andre ud fra Enneagrammet.

Mere end en coach

Hvis du vil kunne hjælpe og flytte mennesker på enkeltstående mål og udfordringer, kræver det, at du kan føre en coachende samtale med en dybere psykologisk indsigt. Dette giver Enneagram typologien dig mulighed for, idet du får en langt dybere indsigt i den enkelte types adfærds- og motivationsfaktorer. På denne måde kan du som samtalepartner levere et langt mere dybdegående og målrettet samtaleforløb, som er med til at sikre de resultater, dine samtalepartnere kun tør drømme om.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den viden, du har erhvervet på Enneagram Basic uddannelsen,  Enneagram Practitioner uddannelsen eller tilsvarende viden og erfaring.

Hvis du har erhvervet dig erfaring om Enneagrammet fra anden udbyder og er i tvivl, om du har de rette deltagerforudsætninger, er du velkommen til at kontakte RESKO via mail eller telefon: resko@resko.dk el. tlf. 2985 9595.

Som Enneagram Coach vil du have erhvervet værktøjer og evner som er ressourcefremmende og fokuseret i forhold til dig selv og dine relationer.

Enneagram coach uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op over 6 moduler med dels teori og praktiske øvelser samt studiegrupper mellem alle moduler, sådan at du får øvet og praktiseret dine færdigheder som Enneagramcoach. Dine og holdets kompetencer bliver sat i spil på en meget praktisk orienteret måde, som gør, at du er i stand til at anvende dine nye Enneagramcoach kompetencer med det samme.

Indhold

Modul 1:

 • Enneagram typernes særlige udfordringer, typiske temaer, triggere og reaktioner
 • Typernes særlige styrker, ressourcer og udviklingspunkter
 • Værktøj til bl.a. ressourceopbygning

Modul 2:

 • Skyggesider, begrænsninger og motivation til forandring
 • Udforskning af løsninger, linjernes- og vingernes betydning
 • Fastlåsning og frigørelse i centre og triader
 • Spejling og praksis

Modul 3:

 • Den coachende samtale og feedback for typerne
 • Coaching af dig selv og andre
 • Feedback og sparring for typerne
 • Do’s and Don’ts og egen udviklingsplan

Modul 4:

 • At bruge Enneagrammet ved, spørgsmålstyper, spørgeteknikker, aktiv lytning og rammer for samtaler
 • Coachens særlige opmærksomhedspunkter, typerapport, kalibrering og egentilstand
 • Coachingværktøjer

Modul 5:

 • Forsvarsmekanismer, instinkter og ressourcer
 • Coachende/ støttende spørgsmål til typerne
 • Coaching/ målsætningsarbejde

Modul 6:

 • Certificering: Coaching af en case og feedback på forløbet

Certificering til EnneaCoach består af en skriftlig certificeringsopgave, coaching af klient samt feedback til medkursister.

Du skal være forberedt på at afsætte tid til øvegrupper mellem modulerne.

Dit og/eller virksomhedens udbytte af Enneagramcoach uddannelsen

 • Øget selvindsigt og fokus på egne mønstre og udviklingstemaer
 • Forståelse for hvordan du kan være guide for dig selv og andre til større forståelse af egen type
 • Udvikling gennem mødet med andre og sparring omkring din egen types udviklingspotentialer
 • Indsigt i alle typers mønstre og hvordan du bedst kan møde dem
 • Dybere forståelse for overbevisninger og de ubevidste og uhensigtsmæssige sider af din type
 • At være katalysator for andres Enneagramrejse
 • Bevidsthed om egne begrænsninger og udfordringer som coach, samtale- og sparringspartner
 • Værktøjer til Enneagramcoaching, udviklingsarbejde og ressourcefremmende samtaler
 • Enneagramcoaching i praksis, at forberede, opbygge og gennemføre en coachende samtale
 • At finde sin egen stil og metoder til at skabe coachingmodeller

Med dine kompetencer som EnneaCoach kan du arbejde med dig selv og andre mennesker og praktisere coachende samtaler, kollegacoaching samt coaching af almindeligt velfungerende personer, der ønsker forandring.

Forudsætninger for deltagelse på Enneagram Coach uddannelsen

For at deltage på Enneagram coach uddannelsen skal du som minimum have deltaget på:

Enneagram Basic 1-2-3

Hos RESKO, eller anden udbyder af tilsvarende uddannelse med tilsvarende viden og erfaring i Enneagrammet. Du er meget velkommen til at kontakte RESKO for at få vurderet, om du kan tilmelde dig Enneagram coach uddannelsen, såfremt du har deltager i uddannelse i Enneagrammet hos en anden udbyder.

 Tilmeld dig flere kurser her