Enneagram type 3

Generelt om enneagram type 3

Enneagram type 3 har fokus på at nå sit mål. De har travlt, fordi de har mange opgaver og projekter, de skal have overstået. De kan yde en fantastisk arbejdsindsats, også over længere tid, og ofte på bekostning af fysiske behov og helbred. De er optaget af at vinde, undgå fiasko og er gode til at begå sig i alle sammenhænge og på alle niveauer.

Enneagram type 3 fremstår ofte som energifyldte, hurtige, effektive ildsjæle, der gerne arbejder over, og de er også vedholdende over længere tid – bare de kommer succesfuldt i mål – og tre’ere har mange mål, så der er altid travlt.

Enneagram type 3 har en eminent evne til at tilpasse sig situationen og dem, de er i selskab med, for at de kan nå deres mål. Tre’ere oplever oftest ikke selv, hvis de har en fiasko, da de fjerner sig fra den og i stedet kun lever i og efter målet for at skabe succesen.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 3

 • Du identificerer dig med det, du gør – ”du er, hvad du gør”
 • Du er optaget af mål, opgaver og resultater
 • Det er vigtigt, at være en succes – undgå fiasko
 • Du har let ved at lukke af for dine følelser
 • Du er god til at spille ”spillet” – ”målet helliger midlet”
 • Du har svært ved at slappe af og lave ingenting
 • Du kan holde fokus i lang tid
 • Du er god til at motivere andre
 • Du yder en fantastisk arbejdsindsats
 • Du er ofte optimistisk vedr. tid, og du når altid deadlines
 • Du er effektiv, ambitiøs, hurtig og sikkert et karrieremenneske
 • Du kan nemt gøre flere ting på én gang
 • Du har ofte svært ved tålmodighed ... videre
 • Du har altid mange bolde i luften – og griber de fleste
 • Dit døgn har alt for få timer, og du bruger de fleste af disse på arbejde eller andre poster så som bestyrelser og foreninger m.v.
 • Du ser hurtigt mange veje til målet og vælger de nemmeste og kommer næsten altid i mål
 • Du er fremtidsorienteret og målfikseret
 • Du er motiverende og manipulerende – god til at få andre med
 • Det er vigtigt for dig at være en succes i andres øjne
 • Du sætter ubevidst lighedstegn mellem: min værdi = hvad jeg gør
 • Dit job betyder utroligt meget – det er en væsentlig del af din identitet
 • For at være effektive og kunne lægge så megen energi i de mange vigtige projekter, er det ofte forvirrende for tre’erne at tillægge deres egne følelser for megen vægt – det lader de derfor være med

 

Enneagram type 3 og samarbejde

Type 3 er igangsættende og spreder energi, har fokus på at nå målet og arbejder utrætteligt, til opgaven er løst inden for den fastsatte deadline. De er engageret, effektive og trives med at have mange bolde i luften på samme tid. Fokus er primært på opgaven, relationerne i gruppen er mindre vigtige. De sikrer sejre og succes, og at gruppen kommer i mål, og de bruger ikke unødvendig tid på detaljerne. De motiverer gruppen – presser fremad og er fremtidsorienteret.

Bidrag til teamet som Enneagram type 3 

 • Gode til at planlægge
 • Inspirerer andre med deres tempo/rollemodel
 • Målorienteret
 • Bidrager med succes

Indre dialog som Enneagramtype 3: Verden vil gerne have vindere, det er guld eller glemt, jeg skal lykkes for enhver pris. Jeg er hvad jeg gør.

Enneagram type 3 og konflikter

Når enneagram type 3 er endt i en position, hvor de ikke har succes eller ikke fremstår professionelle, forsøger de at fjerne sig fra det eller lave om på målet, så de alligevel virker som en succes. Andre kan opleve, at tre’ere ikke er ærlige eller tilbageholder information om det, der ikke gik godt og kan tænke, at de går for hurtigt videre med næste mål eller opgave. Kommunikerer som regel ikke, når de er ophidsede. Presses de yderligere, bliver tonefaldet skarpt – og skylden for det skete forsøges overført til den anden i korte sætninger med kortfattet- og anklagende ordvalg.

Primær motivation og fokus for Enneagram type 3

 • Behov for at være en succes i egne og andres øjne
 • Jeg kan klare – og lærer hvad som helst – jeg har ubegrænsede ressourcer
 • Der er masser af vigtige projekter, jeg skal have gang i og i mål med

Enneagram type 3, når de er i overskud

Tre’ere er mere tilstede og ærlige. De er mere realistiske og går ned i tempo. De mærker mere og lytter mere til deres egne følelser. Her bliver de også mere menneskeorienteret end opgaveorienteret, og de er super rollemodeller, for de kan det, de vil. De stræber efter det de vil, samtidig med, at de er relationsskabende og deler succesen med andre på sejrsskamlen. 


Enneagram type 3, når de er under stort pres:

At blive kritiseret, herunder ikke opnå beundring for at komme i mål med et vigtigt projekt, er noget, der kan presse tre’ere voldsomt. Først vil de forsøge at overkomme endnu mere gennem en intensivering af fokus på målet og opgaven. Fortsætter presset på trods heraf, vil de risikere at tabe fokus – det er pludselig vanskeligt at prioritere, alt virker pludselig lige vigtigt.
De kan opleve handlingslammelse, og at kroppen siger fra, de mærker træthed og bliver måske syge.

Sådan kan du bruge Enneagramtyperne og Enneagrammet i relation til dig selv og andre

Vil du lære hvordan du kan bruge Enneagramtyperne og Enneagrammet i relation til dig selv og andre? Så deltag i et af vores kurser eller uddannelser i Enneagrammet. Du kan få yderligere information om vores kurser og uddannelser på nedenstående links.

RESKO´s Enneagram kurser >>>

RESKO´s Enneagram uddannelser >>>

Ny bog om Enneagramtyperne

Hvis du ønsker mere viden om de forskellige enneagramtyper, kan du bestille vores nye bog om Enneagrammet via nedenstående link.

 Ny bog om Enneagrammet - Bestil bogen her