Enneagram type 8

Generelt om enneagram type 8

Enneagramtype 8 er ikke til at overse, selvom de er stille. De kæmper gerne, hvis de oplever, noget er uretfærdigt, både på egne og andres vegne. De er dominerende og vil gerne have kontrol med deres omgivelser. De er ikke bange for at vise vrede og tager konflikter, når de er der. De er meget beskyttende og kærlige overfor dem, de holder af.

Lige så hårde og kontante Enneagram type 8 kan fremstå udad til, ligeså sårbare og følsomme er de indad til, hvilket andre sjældent får at se. Type 8 fremstår ofte som impulsive personer med stor energi og power. De kæmper for retfærdighed, meningen, åbenhed og (deres egen) sandhed. Tager gerne ledelsen for at kontrollere situationen – og komme i det mål, de selv har udset sig.

Enneagram type 8 er meget målrettet, handlekraftig og uafhængig, og de tænker her og nu og får energi af at være i nuet. Man kan se otterens humør med hele deres krop, uanset om der er glæde, vrede eller irritabilitet.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 8

 • Du har mange meninger og er ikke bange for at udtrykke dem
 • Du er sikker på, at det er dig, der har den rigtige mening
 • Det er tit dig, der tager ansvar for og lederskab af situationen
 • Du er opmærksom på dine behov og mål og er god til at få dem indfriet
 • Du kan føle foragt for folk, der viser svaghed, hvis de ikke handler på det
 • Du oplever tit verden sort eller hvid, enten eller
 • Du træffer hurtige beslutninger og handler på dem
 • Det er vigtigt, at du har kontrol
 • Du er en autoritet
 • Du bliver rørt over uskyldighed og kan f.eks. fælde en tåre over film, dyrebørn o. lign.
 • Du er et energifyldt, handlende menneske, der fylder meget
 • Du har en naturlig styrke i din udstråling – og markerer tydeligt dine grænser
 • Du taler gerne med høj og kraftfuld stemme
 • Du kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade, ikke så få ottere bander
 • Du har et stort kontrol- ansvars- og beskytter ”gen” (passer på dig selv og dine nære)
 • Det er kun sjældent, du lader være med at udtrykke din mening
 • Du er meget handlingsorienteret – glemmer ind imellem at tænke dig om først
 • Du er hurtig til at tage beslutninger og tager nemt styringen, hvis ingen andre gør det. Ottere bliver derfor ofte ledere – formelle eller uformelle
 • Du virker stærk udenpå men er blød og følsom inden i, hvilket du oftest forsøger at skjule
 • Du går efter egne mål og egne behov
 • Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation; mennesker er fx enten retfærdige eller uretfærdige, gode eller dårlige, ledere eller følgere – der er intet, både-og, alt er sort/hvidt

 

Enneagram type 8 og samarbejde

Samarbejde er svært for Enneagram type 8, da de hellere vil bestemme selv end lade andre bestemme. De får nemt en ledende rolle, da de træffer hurtige beslutninger. De foretrækker praktisk handling frem for lange diskussioner og er gode til de overordnede linjer og generelle overblik.

Fokus er på at give sit bidrag til at styre og kontrollere situationen, og de sikrer meningen og den ”røde tråd” i samarbejdet. De tager ansvar og gerne ledelsen, hvis otteren oplever, at ingen andre kan udfylde den rolle. De sørger for at få vigtige ting til at ske, og at målet nås. Type 8 hjælper gerne de andre for at føre dem videre, så de kan stå på egne ben.

Bidrag til teamet som Enneagram type 8

 • Initiativtager, beslutningstager
 • Let ved at sige til og fra
 • God til at holde gruppen til ilden
 • Gode til management
 • Er målrettet mod resultatet af opgaven og inspirerende for de andre i teamet
 • En aftale er en aftale, har de først lovet noget, kan man regne med dem

Enneagram type 8 og konflikter

Enneagram type 8 føler sig presset, når folk ikke tror på dem, andre ikke viser/ tager ansvar, eller når de oplever uretfærdighed, som de ikke kan handle på. De handler instinktivt for at få følelsen af kontrol tilbage uden hensynstagen til andre. Andre oplever deres vrede som voldsom og kan blive bange, men otteren oplever ikke selv den kraftfulde energi, de sender ud.

Type 8 vil gerne have, at andre fortæller direkte, hvad de mener, så de ved, hvor andre står, da de så har lettere ved at tackle situationen. De føler bølger af vrede, som kaster dem ud i højrøstet impulsiv handling. De vil ofte tage ”kampen” direkte, hvis de tror de kan vinde.
De kan trække sig fuldstændig – men vil ofte vende tilbage senere for at få udtrykt sig og genvinde kontrollen.

Primær motivation og fokus for Enneagram type 8

 • Behovet for at være stærk og undgå svaghed
 • Livet er en kamp – de stærke vinder
 • Afhængighed gør mig magtesløs – jeg kan klare mig selv
 • Det der er sandt for mig, er dybest set også sandt for andre

Enneagram type 8, når de er i overskud

Enneagram type 8 har mindre fokus på egne behov og mere fokus på andres. De sænker deres forsvar og er mere blide, empatiske, omsorgsfulde og hjælpsomme. De bliver bedre til at vise deres sårbarhed, og de sænker paraderne, så andre kan få lov at kigge ind på det, der er bagved. De er bedre til at anerkende og acceptere ”andres model af verden”, at der findes en anden sandhed end deres egen. Her har otteren også opdaget, at de ikke behøver skubbe så meget på for at få tingene til at ske, eller at de ikke behøver bruge så meget energi og kræfter for at føle sig i live. Her repræsenterer otteren den livsenergi og styrke, de andre typer kan være enormt betaget af.

Enneagram type 8, når de er under stort pres

At blive udsat for uretfærdig behandling fra omgivelserne eller blive bestemt over af svage ledere, kan presse Enneagram type 8 voldsomt.
Først vil de forsøge at ”puste sig yderligere op” i håb om at genvinde kontrollen og styringen. Fortsætter presset på trods heraf, og oplever de, at de ikke har flere ”våben” at kæmpe med, vil de pludselig kunne opleve magtesløshed og handlingslammelse, og vil ofte helt trække sig og blive stille. Men de har svært ved at ”slippe”, før det passerede er afklaret og vil ofte vende tilbage med fornyet styrke og genoptage ”kampen”.

Indre dialog for Enneagram type 8

Jeg er stærk. Jeg er stabil som en klippe. Jeg må være i kontrol. Jeg må ikke være svag. Jeg må gøre tingene på min måde

Vil du lære mere om Enneagramtyperne og Enneagrammet?

Vil du lære mere om Enneagrammet og hvad du kan bruge det til i relation til dig selv og andre? Så har du mulighed for, at tage et af vores mange kurser eller uddannelser i Enneagrammet. Du kan få mere yderligere information om vores kurser og uddannelser i Enneagrammet på nedenstående links.

RESKO´s Enneagram kurser >>>

RESKO´s Enneagram uddannelser >>>

Ny bog om Enneagramtyperne

Hvis du ønsker mere viden om de forskellige enneagramtyper, kan du bestille vores nye bog via nedenstående link.

 Ny bog om Enneagrammet - Bestil bogen her