RESKOs Coaching

Muligheder og resultater med RESKOs Coaching

Uanset om vi taler privat Life Coaching eller Erhvervsmæssig Coaching, vil den private Life Coaching have afsmittende effekt på den erhversmæssige del og omvendt – Netop fordi du er et helt menneske, og vi betragter dig som sådan...

Her er noget af det, RESKOs coaching kan skabe resultater og mulighed for både på kort og på langt sigt:

Privat Lifecoaching

 • At give dig en større selvindsigt og skabe klarsyn
 • At give dig en større bevidsthed om dine uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger
 • At rykke ved dine uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger
 • At øge din bevidsthed om dine værdier i livet
 • At øge din livskvalitet
 • At finde og give dig de ressourcer der skal til for dig, til at skabe positive forandringer i dit liv
 • At give dig muligheden for selv at tage ansvar for dig selv og dit eget liv i stedet for andres
 • At fremme din personlige udvikling

Erhvervsmæssig Coaching

 • At effektivisere, styrke og udvikle teamsamarbejde og samarbejde 1:1
 • At styrke og fremme dit personlige lederskab
 • At fremme effekten af planlægning
 • At fremme ledelsesudvikling
 • At bidrage til planlægning af karriere
 • At afklare bevidsthed og parathed i forbindelse med delegering af ansvar og kompetencer
 • At afklare fordele og ulemper ved forandringer
 • At skabe større motivation i opgavevaretagelsen
 • At skabe bedre overblik og retning og bl.a. derved mindske stress
 • At skabe større effektivisering

 

 • At skabe et liv i balance ved at coache dig som det hele menneske, du er og på denne måde sammen at finde frem til, hvad der skal til for at tage næste skridt, og hvordan du gør det…

Du er altid velkommen til at kontakte RESKO, når du har brug for en sparringspartner i dit liv. Vi skræddersyr præcis det coachingforløb, der matcher dit behov.

Outcome for virksomheden ved at give medarbejderen personlig og/eller erhvervsmæssig coaching:

 • Mere motiverede og motiverende medarbejdere
 • Minimering af stress
 • Minimering af fravær
 • Styrkelse af samarbejdet
 • Bedre håndtering af konflikter
 • Opnåelse af endnu bedre resultater

Dette er kun en del af den gevinst, der kan opnås, men ét er sikkert: ”Det er utroligt, hvad et menneske kan præstere, når der først er skabt klarhed og retning…”