Enneagrammet

Hvad er Enneagrammet

Enneagrammet består af 9 personlighedstyper, hvor vi finder vores egne og andres motiver for handling og adfærd.

Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er altså en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype.

Man mener at modellen er et uddrag af flere af verdens store filosofiske retninger; tibetansk mystik, kristendommen, den jødiske kabbalistiske træning og især fra middelalderens islamiske filosoffer, Sufierne.

Enneagrammets udbredelse

Enneagrammet blev først kendt i den vestlige verden takket være den armenske filosof og lærer Georg Ivanovich Gurdjieff (1872-1949), som i mange år rejste rundt i verden og besøgte klostre og mysterieskoler. I 1920 årene grundlagde han "Institut for Menneskers Harmoniske Udvikling" i Frankrig. Her hjalp han mennesker til personlig udvikling ved at give dem forskellige meditative og fysiske opgaver, som skulle gøre dem bevidste om deres egne handlings- og tankemønstre, sandsynligvis på basis af Enneagrammet.

Oscar Ichazo udviklede, med sit kendskab til den kristne og jødiske filosofi, Enneagrammet til den personlighedsmodel vi kender i dag i samarbejde med bl.a. andre psykologer.

I 1970erne startede han den første offentligt tilgængelige undervisning i Arica, Chile og grundlagde senere Arica Instituttet i New York.

Der er nu udgivet adskillige bøger om Enneagrammet, først og fremmest i USA. Her er Enneagrammet godt udbredt, og det vinder mere og mere indpas i resten af den vestlige verden.

Enneagrammet som personlig udvikling

Enneagrammet viser først og fremmest sin værdi i kraft af det formidable værktøj det er i forbindelse med personlig udvikling, parforhold, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde.

Enneagram typologi

Enneagram typologi er en flere hundrede år gammel, dybtgående beskrivelse af 9 personlighedstyper - en kortlægning af menneskers dybtliggende motiver for det, de gør.

Enneagrammet i virksomheder og organisationer

Enneagrammet bruges af virksomheder og organisationer hvor viden om de 9 Enneagram typer er et unikt værktøj til at opnå motivation og peak performance i ledelse og teams, til teambuilding, stress - og konflikthåndtering, etc. Når en ledelse bruger de 9 typers styrker og udfordringer konstruktivt, optimeres medarbejderens peak performance.

Enneagrammet og de 9 personlighedstyper

Med viden om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper kan vi forstå og håndtere:De tanker, følelser og handlinger vi gentager i en uendelighed, fordi vi tror det er den måde vi bedst kan leve vores liv på.

  • At disse mønstre i virkeligheden forhindrer os i at nå den lykke og indre ro de fleste af os søger.
  • At vi er fanget i en illusion om os selv og vores omverden, der får os til at tro, at der kun er en måde at være i verden på, nemlig vores egen.
  • At der ligger en instinktiv motivation til grund for alt hvad vi gør.
  • De ændringer der sker i vores adfærd under stress og trygge situationer.
  • Hvordan vi kan udvikle os til frie mennesker, der selv vælger vores reaktioner og opnår det vi ønsker.
  • Hvordan vi finder og udnytter vores skjulte ressourcer, så vi bruger hele vores personlighedstype.

Enneagrammet - vor tids bedste selvudviklingsværktøj

Helt ny bog om Enneagrammet og de ni personlighedstyper. Bogen er rigt illustreret og i farver, og er et nemt tilgængeligt opslagsværktøj med hurtig adgang til konkret viden om Enneagrammet.

 

 Du kan læse mere om bogen her

 

Enneagram kurser og Enneagram uddannelser

Er du nysgerrig efter at høre mere om Enneagrammet og de 9 personlighedstyper, kan du prøve at tage et af vores Enneagram kurser, hvor du få en grundlæggende viden om Enneagrammet og de 9 typer.

Du har også mulighed for, at bestille en Enneagram test og få afklaret hvilken Enneagram type du er.

Vi afholder jævnligt kurser og uddannelser inden for Enneagrammet. Du kan b.la. tage grunduddannelsen inden for Enneagrammet, der består af Basic 1, 2 og 3, vores Enneagram uddannelse med certificering, og endelig har du mulighed for at tage uddannelsen til Enneagram Coach inkl. certificering.