Erhvervscoaching

Erhverscoaching - et professionelt samarbejde

Vi sørger for et professionelt samarbejde, der handler om at skabe afklaring, handling og optimale resultater for både virksomheden og medarbejderne. Netop derfor tager RESKO udgangspunkt i det hele menneske.

Din virksomhed er uden tvivl god til det, den gør – og coaching kan være med til at bygge bedre og bredere broer, sådan at nutiden kommer ind i fremtiden med de resultater, I ønsker, der skal med hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø, medarbejdertilfredshed, selvledelse, effektivitet og kvalitet.

Coaching på flere niveauer

Erhvervscoaching med Enneagrammets teorier kan hjælpe med at skærpe jeres fokus og bevidstheden om (valg)mulighederne.

Vores erfaring er, at det skaber bedre resultater i virksomheden, hvis coaching gennemføres på flere niveauer.

Mange erhvervsledere benytter sig i dag af ledersparring og coaching. En professionel sparringspartner kan være en stor hjælp til at tackle de daglige udfordringer i en tid med stort arbejdspres, flere medarbejdere med stress og større nedskæringer end ellers.

Uanset om du ønsker Life Coaching eller Erhvervs Coaching, får du muligheden for at skabe din egen retning og blive din egen livsleder – hvis bare du giver dig selv lov…

Der er noget underligt ved livet: når man accepterer mindre end det bedste, får man det tit – så træf en anden beslutning og lad RESKO hjælpe dig med at blive en bedre udgave af dig selv. Du lever nemlig kun én gang - men hvis du lever livet rigtigt, er ét liv nok…