Ny bog om Enneagrammet

Enneagrammet

Enneagram bog

- vor tids bedste selvudviklingsværkøj

Forlag : RESKO- nyt perspektiv

Forfatter: Steen Johnsen

Udgave : 2 udgave 2 oplag, 2016
ISBN nr. : 978-87-995951-0-5
Sprog: Dansk
Antal sider: 132
Format: A5

Bogen er rigt illustreret i farver

Pris: 195 kr. inkl. moms
+ 75 kr. i forsendelses omkostninger

OBS! du vil ved bestillig af bogen blive bedt om at forudindbetale kr. 270,-

Om bogen:

Forståelse - I virkeligheden er det det, vi alle bare ønsker. Forståelse for, at vi er den, vi er, og forståelse for, hvorfor alle andre er "anderledes" og ikke tænker som os selv.

Enneagrammet er ikke kun et personligt udviklingsværktøj men et udviklingsværktøj i alle henseender, hvor du ønsker at skabe en positiv forandring med bedre og mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det værende sig både i ledelse, projektledelse, teambuilding, konflikthåndtering, alle former for samarbejde, kommunikation, organisationsudvikling og alt andet, der kan udvikles i en positiv retning

Med: Enneagrammet - vor tids bedste udviklingsværktøj får du en "guide", som giver dig mulighed for at forstå.  Bogen giver dig indsigt i Enneagrammets forskellige personlighedstyper og det motiv, som driver den enkelte type til at gøre det, vi gør, og hvorfor vi er forskellige.

Når først du forstår med Enneagrammet som din guide, får du en unik mulighed for at skabe en positiv forandring, så bliver udvikling pludselig bliver langt nemmere og resultaterne langt større og mere synlige end tidligere.

Hensigten med bogen er derfor at ridse grundlæggende kendetegn op for den enkelte type i den hensigt at gøre kommunikation og relationer nemmere. En bog som skal være et nemt og let tilgængeligt opslagsværk med hurtig adgang til konkret viden.

Citat fra en anmelder af bogen:

"Her får du virkelig muligheden for at forstå. Både dig selv og alle andre - pludselig giver ting uanet meget mening, så både ledelse af medarbejdere og selvledelse bliver sjovere og lettere. Med gennemførsel af Steen Johnsens uddannelse i Enneagrammet og det personlige arbejde, bogen Enneagrammet - vor tids bedste udviklingsværktøj, lægger op til, giver det hele så meget mening. Bogen emmer af så meget sandhed, at den enkelte type i høj grad "rammes af livet" på den bedst tænkelige måde. Efter min mening oplever man her, hvad det vil sige at være "et helt menneske, når livet rammer én positivt..."

God fornøjelse…


Udtalelse fra en kunde:

Boligselskabet Sjælland har gennem de sidste to år haft besøg af RESKO v/Steen Johnsen på vores tema weekender, hvor vi er blevet fortrolige med Enneagrammet og dets typer. Fået forståelse for Enneagrammets anvendelses muligheder i kommunikation og samarbejde, samt mange andre spændende aspekter af Enneagrammet. Allerede efter første weekend var interessen for emnet så stor fra deltagernes side, at vi besluttede at gå videre med RESKO.

Dette har været til rigtig stor gavn for vores møder, som har fået et fælles sprog, en forståelse for os selv, hinanden og de beboere,  vi møder i dagligdagen. Det har gjort, at vi kan kommunikere væsentlig bedre med hinanden, udvise en helt anden forståelse for hinandens virkelighed og problematikker.

Vi valgte på den baggrund at forsætte med RESKO i forhold til kurser, hvilket har været utroligt givende og lærerigt. Vi formår at kommunikere med en forståelse for modtagerens virkelighed, så budskabet man ønsker at fremføre kommer ud på en forståelig og givtig måde hos modtageren.

Steens måde at undervise på er levende og fangende. Han formår at underholde, lærer fra sig og give forståelse for Enneagrammets forunderlige verden på en måde, så alle typer forstår det og alle kommer derfra rigere  med brugbare  værktøjer til hverdagen.

Vi har undervejs følt os klædt af på den sjove måde, er blevet overrasket og fået et godt indblik i andres model og syn på verden. Et indblik der gør det nemmere at løse problemstillinger i hverdagen.

Det blev derfor fra Boligselskabet Sjællands side på et tidligt tidspunkt besluttet at investere i et antal eksemplarer af RESKOs bog: Enneagrammet – Vor tids bedste udviklingsværktøj. Bogen skal fordeles blandt deltagere på kursusdagene og andre relevante personer.

Bo Jørgensen

Direktør

Boligselskabet Sjælland