Vil du have det samme som Pia og Susan


Interviews vedr. Outcome af RESKO’s NLP-Practitioner uddannelse

Interview med Susan Andersen

Hvilken forskel har NLP haft for dig personligt?

I mit job har jeg virkelig lært af NLP-forudsætningen: ”Hvis noget ikke virker, så gør noget andet”. Jeg har flyttet mig fra nogle opgaver, hvor jeg hele tiden stødte panden mod en mur. Der var ingen udvikling og motivation i opgaverne for mig. Jeg kom ikke videre. Jeg var måske den dygtigste til opgaverne, men jeg fik ikke noget personligt ud af dem.

Så i stedet har jeg opsøgt en anden stilling, som slet ikke eksisterer endnu. Så den er jeg med til at forme, hvilket er meget udfordrende. Her er der rigtigt meget NLP arbejde, der kommer ind, eks. særligt forudsætningsarbejdet og forventningsafstemning i forhold til min og deres model af verden – tidligere tog jeg nok bare imod en opgave og løste den, men måske ikke til egen tilfredsstillelse. Nu husker jeg i stedet at forventningsafstemme, inden jeg går i gang med opgaven.

Hvad giver det dig, at du er blevet bedre til at forventningsafstemme?

Det gør, at jeg føler, jeg er meget mere klar på opgaven, og jeg bruger ingen unødig tid på at famle i blinde. Jeg har også fundet ud af, der er ting, som forventes af mig, som jeg ikke altid har kompetencerne til, men det lader jeg mig ikke slå ud af. Så beder jeg om at få kurser, oplæring eller noget andet, fordi ledelsen faktisk gerne vil have, at jeg evner de her kompetencer. Det gjorde jeg ikke tidligere.

Så hvis du kigger på dig selv fra før du startede Go and DO NLP practitioner-uddannelsen og til nu – hvilken konkret forandring ser du så?

Jeg er blevet mere direkte, jeg spørger mere ind og føler virkelig, jeg er blevet meget mere handlekraftig. Det er jeg også sikker på, at andre kan se, for jeg tøver ikke så meget mere – så der er ikke så meget pis, siger Susan og griner.
Jeg ser mig selv som værende mere stærk, også udadtil: Jeg siger både til og fra. Jeg beder også om hjælp, hvis der er noget jeg ikke kan, for ikke at bruge en masse tid på selv at opfinde den dybe tallerken, som måske er opfundet for mig, jeg ved det bare ikke.

Hvilken betydning tror du, det har haft for din familie?

Jeg tror helt sikkert også, at familien kan mærke det: Over for mine børn har jeg måske virket meget vævende, så de har ikke vidst, hvor de havde mig. Men det er jeg overbevist om, at de ved nu. Nu kan jeg også guide dem bedre og spørge ind til, hvordan de har det – sådan virkelig spørge ind... Jeg har følebørn, så der har jeg virkelig lært at se og høre dem og agere på det.

Der er ingen tvivl om, at hvis jeg begynder med nogle spørgeteknikker derhjemme, så stejler de lidt: ”Hold op med det”, ha ha…
Det her med at blive på engen banehalvdel, det har været en stor øjenåbner for mig, og det er jeg ved at forsøge at få indarbejdet derhjemme i familien også. Jeg er jo Enneagramtype 2 – men det er også ud fra min kæreste, som også gerne vil gøre alle tilfredse – så prøver jeg at lære ham det her med selv at mærke efter og engang imellem tænke på sig selv først og finde ud af, hvad han har lyst til. Det kan godt være lidt en kamp, men æh, det kender jeg jo selv, siger Susan og griner lidt igen.

På hvilken måde tror du, det er en gevinst for dine kollegaer på arbejdet, at du har lært at anvende NLP?

Jeg har uden tvivl opnået en meget større respekt, det er helt sikkert. Det handler om den her handle- og gennemslagskraft, det her med, at jeg siger til og fra, at jeg kan sige ”ja, det er sådan, jeg ser det – og du ser det sådan, vi er jo forskellige”. Det handler om hver vores model af verden.

Egentlig føler jeg ikke, jeg har ændret mig meget typemæssigt, men det har jeg nok alligevel. Jeg ”gør ikke længere min type, som Enneagramtype 2”, så jeg har jo i virkeligheden nok bare udviklet mig. Jeg er også arbejdsmiljørepræsentant, og der er forandringen, at jeg ikke længere ”skal” ud og være opsøgende og redde verden. Jeg skal lade verden komme til mig, og så kan jeg agere derefter. Det gør jo, at de kommer til mig – før tror jeg måske, at jeg har skubbet dem væk med alle mine gode råd og vejledning. Nu kommer de selv og beder om råd og vejledning ud fra deres egne behov – dette er sket inden for det sidste halve år, og det er super.

Jeg øver mig i at være bevidst om, hvad jeg har lyst til, dernæst at sige til og fra. Det gør at andre får mulighed for at skabe og fastholde relationen også, så det hele ikke ligger hos mig, og det synes jeg er super fedt. Det er en god udvikling for mig.

Arbejdsmæssigt har jeg også kunne bruge modellerne, når jeg taler med kollegaer, som drømmer om at blive leder, nogle som har været i tvivl om forskellige ting eller andet – så har jeg spurgt, om jeg måtte bruge en af mine tillærte NLP-modeller for at hjælpe dem, og det har de gerne ville have. Bagefter synes de, det er vildt skægt den måde, det virker på. Det var lidt spøjst for mig i starten, men det bliver jo seriøst, så jeg har hænderne oppe over hovedet, når de går derfra, fordi de har fået noget ud af det, og de godt kan se meningen med det.

Hvorfor vil du anbefales RESKO’s NLP-practitioner uddannelse til andre?

Fordi det er en investering i sig selv – Punktum. Du lærer SÅ meget om dig selv – Punktum. Susan griner igen og siger så: Jeg vender lige vrangen ud af mig selv, så får jeg tingene på plads, vender den ind igen, og så fortsætter jeg. Det kan godt være, det er en go and do’er, men der er også en ”go og inner…”

Susan reflekterer og siger så: Men også bare det at skulle sætte sig ned og øve modellerne, det kan være grænseoverskridende, men det lærer vi SÅ meget af. Man bestemmer selv, hvor langt man vil gå og i hvilket tempo.

Det har også været rigtigt godt for mig at have en lille smule kendskab til Enneagrammet, for det er med til at gøre, at vi også kan agere ud fra typerne. Jeg ved ikke så meget i dybden endnu, men det vil jeg gerne på et tidspunkt, og jeg bliver mere nysgerrig, når I fortæller.

Er der noget, jeg ikke har spurgt om, du også gerne vil sige?

Det er vigtigt at pointere det her med, at det har været en selvudviklingsproces for mig, det har været vigtigt at få styr på min egen værktøjskasse, og jeg har virkelige lært at blive på egen banehalvdel. Jeg har tidligere bralret ud med alle mulige råd, vejledning og ideer, og pilen har peget tilbage på mig selv bagefter.

Men min arbejdsplads har også vundet, for de er begyndt at bruge mig på en anden måde. De spørger ind til, hvad jeg laver, hvordan det kan bruges osv. F.eks. det at arbejde med værdier, er vi gået i gang med at kigge på. Det er så fedt...

Interview med Pia Rix, bioanalytiker og TR hos Shell

Hvilken forskel har NLP haft for dig personligt?

NLP har givet mig en masse indsigt og forståelse for min egen model af verden. Ligeledes har jeg fået en ”værktøjskasse”, så det nu er lettere at forstå andres måde at se verden på. En indsigt, som jeg nu nødig vil være foruden.

På hvilken måde har det flyttet dig?

Jeg tror, jeg er blevet mere rummelig og bedre til at møde og forstå andre der, hvor de er. Jeg kan nu også genkende, at jeg har været tilbøjelig til at sætte folk ind i en form for ramme, som selvfølgelig ikke er rigtigt. Det er mig, der er rykket nu, og det giver bare en helt anden forståelse og meget bedre kommunikation, og det er en fed oplevelse.

For at øve mig har jeg for eksempel arrangeret to coachingsessions med to fra min nærmeste familie. De var nysgerrige på, hvad jeg nu lærte og derfor ret seriøse, så det blev meget ”virkeligt” for mig, hvordan man også kan bruge NLP’en. Selvfølgelig var det svært, især det at holde sin egen model af verden ude, det var en udfordring. Det kan være svært, når man så gerne vil give gode råd og vejledning, så det har virkelig givet mig en aha oplevelser, for de fandt jo selv løsningen. Hvis jeg havde gjort som tidligere, eller før NLP’en, havde de fået et par gode råd med på vejen. Så nu kan jeg guide på en helt anden måde, og det har virkelig været dejligt at opleve.

Så hvad tror du, det har givet dine relationer, at du har lært at bruge NLP?

Jamen det har helt sikkert givet sidegevinster, både til mine kollegaer og også til min familie. Jeg har et par kollegaer, som jeg nogle gange kan støder sammen med, og som er helt andre typer end jer er, Én er auditiv digital, altså logisk tænkende, så det giver lidt ”støj” i kommunikationen, da jeg har en anden tilgang. Her kan jeg nu møde dem med en anden forståelse, og det tror jeg også på, at de kan mærke.

Hvilke sidegevinster har din familie fået?

Specielt i relationen til ens børn er man jo nok rigtigt god til at give gode råd, siger Pia og griner. Det har jeg så prøvet at lade være med, med mindre de spørger direkte: ”Hvad synes du, mor”, for så er rammen jo en helt anden. Men ellers så spørger jeg mere ind og er nysgerrig i stedet for rådgivende. Jeg tror på, det virker meget bedre.

Jeg har en søn på 31, som er helt sin egen. Han har ikke brug for så mange råd og vejledning, og han har rigtigt mange maskuline værdier, dem kan jeg godt støde ind i en gang imellem. Det kan jeg nu øve mig på at blive bedre til med mine nye NLP værktøjer.

Hvis du skulle anbefale RESKO’s GO and DO NLP-practitioner uddannelse til andre – hvad ville du så fremhæve?

Pia starter med at grine lidt og siger så: Jeg har faktisk allerede anbefalet jer. Hvis jeg kommer til at brænde for noget, så synes jeg, det er fedt, hvis jeg kan få andre med, og hvis jeg kan give det videre. Jeg gik engang til ”Italiensk” det er 6 år siden nu, men 5 af os, holder stadig sammen. Her har en af pigerne vist interesse, så hende har jeg inviteret med til en RESKO aften til efteråret. Der er lang fra Fredericia til Roskilde, men jeg har lært at holde af turen med toget, så det ser jeg frem til at vise hende.

Er der noget, jeg ikke har spurgt om, som du gerne vil have mulighed for at sige?

Jeg vil gerne sige, at jeg har gjort en del ud af at finde den rigtige udbyder af NLP, for der er mange, og jeg oplever også, at der er mange, som ikke har den bedste reference. Jeg har en veninde, som er meget opdateret inden for området, hun har tage en del uddannelse inden for den kategori, og hun bruger det som selvstændig. Hun har ikke taget NLP hos Steen, men har stødt på Steen i andre sammenhænge, og hun anbefalede ham.

Jeg har også fulgt med i nyhedsbreve, inden jeg valgte udbyder, og så tænkte jeg, at jeg heller vil køre langt for det, selvom jeg også kunne vælge noget i Kolding – Men jeg vil heller prioritere kvaliteten end afstanden fra Fredericia.

Jeg synes også, det er nogle dygtige instruktører, og det betyder rigtigt meget, også at der er kompetente assistenter til stede i øve grupperne, de har helt sikkert gjort en stor forskel. Min øve gruppe var også fremragende, så der var en god grund til, at jeg valgte de sidste tre moduler også, for jeg havde kun tilmeldt mig de tre første. Geografisk var vi spredt i øve gruppe Syd, men vi har været gode til at møde op til at øve og til supervisionsdagene alligevel.

Nu når du godt kan lide at give gode råd – har du så et til os i RESKO?

Ja! Det ville være rigtig rart, hvis I havde udbud af kurser og uddannelse i Jylland – jeg ved godt, det er svært, men det kunne så være jeres udfordring.