Boligselskabet Sjælland


Bo Jørgensen, Direktør


Har deltaget på: Enneagrammet

Fælles sprog, en forståelse for os selv, hinanden og de beboere, vi møder i dagligdagen. Det har gjort, at vi kan kommunikere væsentlig bedre med hinanden, udvise en helt anden forståelse for hinandens virkelighed og problematikker.


Boligselskabet Sjælland har gennem de sidste to år haft besøg af RESKO v/Steen Johnsen på vores tema weekender, hvor vi er blevet fortrolige med Enneagrammet og dets typer. Fået forståelse for Enneagrammets anvendelses muligheder i kommunikation og samarbejde, samt mange andre spændende aspekter af Enneagrammet. Allerede efter første weekend var interessen for emnet så stor fra deltagernes side, at vi besluttede at gå videre med RESKO.

Dette har været til rigtig stor gavn for vores møder, som har fået et fælles sprog, en forståelse for os selv, hinanden og de beboere, vi møder i dagligdagen. Det har gjort, at vi kan kommunikere væsentlig bedre med hinanden, udvise en helt anden forståelse for hinandens virkelighed og problematikker.

Vi valgte på den baggrund at forsætte med RESKO i forhold til kurser, hvilket har været utroligt givende og lærerigt. Vi formår at kommunikere med en forståelse for modtagerens virkelighed, så budskabet man ønsker at fremføre kommer ud på en forståelig og givtig måde hos modtageren.