Søværnets Officerskole


Jesper Breinbjerg (Orlogskaptajn, Chef for Administrationsafdelingen)


Har deltaget på: Enneagrammet

Det skal være sjovt at gå på arbejde, hver dag.


Ordsprog er som oftest afstedkommet af dårlige erfaringer. "Der er modstand mod enhver forandring", "Man kan tvinge hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke", "Græsset er altid grønnere på den anden side". Men hvad nu, hvis man kan komme på forkant med situationen; hvad nu hvis "Forandringen imødeses med en glæde", "Hesten løber selv hen til truget og drikker", "Græsset er altid grønnere her".

Der er et entydigt mønster i, hvordan vi som mennesker reagerer; det være sig privat eller i arbejdsmæssigt henseende. Det er meget svært, dels for én selv at forklare hvorfor, men sandelig også for andre at forstå. Ord som "instinktivt" eller "sådan er det (jeg) bare" dækker bare ikke helt, hvis man vil opnå en synergi, ikke bare i én selv men også i samspillet med andre mennesker. Sker der en forandring i et menneskes liv eller dagligdagen, så er det en unik egenskab at vide, hvad er det sker i en selv, eller hos mine kollegaer/venner/samarbejdspartnere. På den måde kan man trække på egne og andres stærke sider samtidig med at de "svage" sider stimuleres, herved opnås dels bedre resultater samtidig med at den enkelte oplever en større indre balance.

[s_quote client_name="Jesper Breinbjerg, Orlogskaptajn" client_company_name="Søværnets Officerskole" client_company_url="#"]Steen har en stor erhvervserfaring kombineret med en fortællerlyst og en oprigtig interesse for- og i mennesker og i Enneagrammet.[/s_quote]

Enneagram er en unik måde at åbne for "jeg" og er meget bevidsthedsudvidende. I modsætning til en del andre former for "profilidentitetskurser/seminarer", så er hovedstenen i Enneagrammet overladt til en selverkendelse, hvorfor forståelsen og forankringen hos den enkelte er det meget større.

Administrationsafdelingen valgte derfor at anvende Enneagrammet i forbindelse med afdelingens løbende optimering af arbejdsprocessor samt i relation til skolens interne samarbejde. Det var nu ikke fordi, at vi var helt ilde stedt, men over en årrække, så arbejdes en del rutiner/procedurer, som ikke altid er lige hensigtsmæssige - indrømmet, de virker, men "glimtet i øjet" kunne man ikke altid finde. Derfor var det vigtigt at bringe arbejdsglæden tilbage til afdelingen, for det skal være sjovt at gå på arbejde, hver dag.

Undertegnede har én gang tidligere perifert mødt Steen fra RESKO, hvorfor valget, til at bibringe afdelingen viden omkring Enneagrammet, faldt på Steen var let. Steen har en stor erhvervserfaring kombineret med en fortællerlyst og oprigtig interesse for/i mennesker og i Enneagrammet.

Steen udfordring var indledningsvist at nedbryde hverdagens hierarki og skabe et åbent rum, for her efter at skabe en platform for selvforståelse.

At tale om "jeg" er for nogle mennesker et favoritemne, for andre det stik modsatte. Steen formår at skabe en atmosfære af nærvær, fortrolighed og tillid, som bevirker at alle har "noget" at bidrage med. Netop denne atmosfære er med til at nedbryde de mere eller mindre synlige som "usynlige" holdninger/tanker, som alle går rundt med i hverdagen og som har påvirket den enkelte i en årrække - holdninger/tanker, som såvel den enkelte som de andre efter kursus nu var i stand til at bedre forstå og handle på.

Afdelingens udbytte har været flersidigt. Dels har vi opnået en større forståelse for hinanden og kan herved trække på hinanden på en ny og positiv måde uden at bryde egen integritet. Dels har vi opnået en meget større åbenhed i afdelingen, og afdelingens evne til at "favne" andre afdelinger og samarbejdspartnere r blevet væsentlig forbedret. Som leder af afdelingen har jeg fået et unikt indblik i mine medarbejdere, hvilket tilfører flere handlemuligheder i såvel hverdagens opgaveløsning som ved specifikke opgaver. Sluttelig skal anføres, at al den indsigt, som Enneagrammet har givet den enkelte, ikke kun finder anvendelse på skolen, men er blevet en del hverdagen for hver især også efter fyraften.

[cbutton size="medium" link="http://resko.dk/kunder/" type="orange" target="_self"] Se flere kunde udtalelser her[/cbutton]