Guri Munch Søndergaard

Freelance Coach og konsulent hos RESKO


Født 18. januar 1971

Energien opstår i mødet, når mening, mål og respekt er tydelig!

Jeg har arbejdet med ledelse de sidste 15 år på forskellige niveauer, og bliver altid begejstret af den energi der opstår, når tingene falder i hak!
Det der ”hak” gør hele forskellen for os mennesker- uanset i hvilken sammenhæng vi er i.
Når dette opstår er vi ikke i tvivl. Men vi kan ikke altid forklare årsagen. Her er det væsentligt med selvreflektion.

Jeg har i min ledelses tid arbejdet med coaching, supervision, forandringsledelse, kulturændrin-ger og meget mere.

Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske, som også afspejler min grundlæggende tilgang til mennesket.
Tillid i forhold til andres kommunikation og adfærd, tydelighed i egen kommunikation og adfærd og handling specifikt tilpasset kontekst og opgave.

Uddrag af reference som leder, og som konsulent Enneagram:

”Hun udviste altid en engageret og reflekterende ledelsesstil med fokus på målet. Guri var ikke bange for at gå forrest på en empatisk og humoristisk måde, hvor værdier som anerkendelse, dialog, respekt er nogle vigtige omdrejningspunkter.
Som person var Guri energisk, flittig med et stort engagement og en urokkelig tro på at tingene kunne lykkes – og hun udviste samtidig en evne til at samarbejde og holde fokus på løsning af opgaverne.”
Jeg har en særlig evne til at motivere til, og skabe resultater både for den enkelte og for virk-somheden. Mit fokus er den enkelte persons motivation. Og at målet skal nås!
Og al forandring starter hos den enkelte, når tingene giver mening. Jeg har stået i spidsen for store projekter, hvor det grundlæggende handlede om væsentlige forandringer for den enkelte, som er lykkedes, fordi jeg er vedholdende, engageret og lyttende både på individ niveau- men også på det overordnede strategiske niveau.

Jeg er 47 år, gift, har 2 børn og bor på Als.

 

 


Kompetencer:

Arbejdsmiljø , Certificeret i Enneagrammet , HR og Økonomi , Ledelse , Mødeledelse , Personlalejura , Projektledelse , Stress , Sygeplejerske